Přejít k hlavnímu obsahu

Otázky a odpovědi

Objednávka aktivity na této stránce neslouží jako přihláška do kurzu u konkrétní organizace. Pro vlastní přihlášení do kurzu je nutné postupovat podle pravidel u každé organizace.

V tuto chvíli je možné tohoto portálu využít pouze v případě, že pobíráte některou dávku, která je vtomto programu podporována (viz základní informace pro rodiče).  

Ne nemusíte, stačí potvrdit pobírání dávky při Vaší žádosti o podporu, kterou vyplníte elektronicky. K ověření pobírání dávky dojde ze strany Úřadu práce. Není tedy nutné docházet na příslušnou pobočku Úřadu práce a žádat o písemné potvrzení.  

V prvé řadě je nutné, aby organizace, která danou aktivitu poskytuje, byla zaregistrována na portálu krouzkyprojihocechy.cz a měla zde zaregistrovanou danou aktivitu. Následně postačí kliknout na aktivitu, vyplnit několik jednoduchých údajů, a dát organizaci vědět, že na akci chcete své dítě přihlásit. Následně je nutné se domluvit s organizací na vlastním způsobu přihlášení dítěte na aktivitu.  

Obě dvě možnosti jsou správné, vždy je však podmínka, aby organizace byla zaregistrována na portálu a měla zde zaregistrované nabízené aktivity.  

Ne nemusí. Při registraci organizace je nutné odsouhlasit smluvní podmínky programu. Jejich odsouhlasením dochází k uzavření smlouvy a žádná další administrativa není nutná. Organizace přímo na portálu následně po poskytnutí aktivity dítěti/dětem požádá o proplacení jednoduchým způsobem – není tedy nutné vypracovávat žádnou žádost ani ji nijak posílat na kraj. 

Organizace může požádat o proplacení aktivity pro jednotlivé dítě tehdy, pokud je dítě zaevidováno na konkrétní aktivitu a organizace ze své strany potvrdí, že dítě je skutečně na aktivitu přihlášeno. Není nutné čekat na okamžik, kdy poskytování aktivity skončí.  

Ano, jedná se o zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách.