Přejít k hlavnímu obsahu

Základní informace (školní rok 2024/2025)

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2006 do 1. 9. 2021, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte pobírána: 

 • dávka „Přídavek na dítě“ a/nebo 
 • dávka „Příspěvek na bydlení“ a/nebo  
 • dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě a/nebo 
 • dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ a/nebo 
 • dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“ a/nebo
 • dávka pěstounské péče „Příspěvek na úhradu potřeb dítěte“,
 • zároveň nesmí být rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu ke dni ověření nároku na příspěvek na zájmové aktivity prostřednictvím úřadu práce veden déle než 6 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Výše uvedené stačí prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

 

Objednávka aktivity na této stránce neslouží jako přihláška do kurzu, kroužku atp. u konkrétní organizace. Pro vlastní přihlášení do kurzu, kroužku atp. je nutné postupovat podle pravidel dané organizace.

NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE

 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),  
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech
  a školních družinách (kredity lze použít také na úhradu za školní družinu),  
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy (např. plavecké, lyžařské, jazykové, adaptační apod.), dětské tábory, příměstské tábory apod.),  členské příspěvky, účastnické poplatky, školy v přírodě apod., 
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

JAK O PODPORU POŽÁDAT

 • Rodič se zaregistruje na portálu programu, při registraci uvede své kontaktní údaje.
 • Po registraci je zaslán aktivační e-mail na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 • Rodiče, kteří se zaregistrovali již v roce 2023/2024, již nemusejí provádět novou registraci.
 • V dalším kroku vyplní rodič žádost o uznání nároku na podporu. Žádost je nutné vyplnit pro školní rok 2024/2025 znovu.
 • Rodič poté čeká na schválení ze strany úřadu práce.
 • Úřad práce zkontroluje typ dávky, kterou rodič pobírá, a on-line potvrdí prostřednictvím webového portálu programu tuto informaci zpět krajskému úřadu i rodiči.
 • Poté rodič zaeviduje do systému své děti a na každé z nich obdrží 4 000 kreditů. Děti zaevidované ve školním roce 2023/2024 už není nutné znovu evidovat.
 • Přidělené kredity pak rodič uplatňuje u organizací, které do portálu zadaly nabídku svých aktivit.
 • Rodič může uplatnit kredity u více organizací. Pokud nemá dostatek kreditů na uhrazení plné ceny, musí zbytek doplatit přímo organizaci.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

Rodič neobdrží peníze, ale kredity, které může uplatňovat u jednotlivých organizací. Jeden kredit je přitom ekvivalentní 1 Kč. Každý rodič obdrží na jedno dítě 4 000 kreditů dle stanovených podmínek. Podpora může být čerpána u více organizací, avšak dílčí příspěvky na podporované aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 kreditů na jedno dítě.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Po registraci na webovém portálu rodič vyplní online formulář žádosti o uznání nároku na podporu. V žádosti se uvádí pouze typ dávky, kterou rodič pobírá. Úřad práce následně tyto údaje zkontroluje a odsouhlasí. Při evidenci dětí musí rodič doložit (nahrát do systému) prostou kopii rodného listu dítěte nebo výroku rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské nebo poručenské péče. Postačuje sken nebo fotokopie z mobilního telefonu.

Kroužky pro jihočeské děti - návod pro rodiče
Kroužky pro jihočeské děti - návod pro rodiče
Kontakty pro tuto podporu

Kontakty pro tuto podporu

tel: 386 720 149
e-mail: podpora-dp@kraj-jihocesky.cz
po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá:  8:00 - 14:00